Discussion:
Format på postinger på news
(too old to reply)
Tor H. Espe
2009-02-08 15:54:27 UTC
Permalink
Ser det er mange som diskuterer format på web-baserte fora. Er det noe i
veien for å renovere news og la formatet være noe annet enn ren text?
Hva med vedlegg? News er oversiktlig, raskt og greit for spesialgrupper.
Jeg LIKER det. Synes alternativer blir litt uoversiktlig og kaotisk.

Hva skal til for å oppgradere news?

TorH
Harald Eilertsen
2009-02-08 17:14:23 UTC
Permalink
Post by Tor H. Espe
Ser det er mange som diskuterer format på web-baserte fora. Er det noe i
veien for å renovere news og la formatet være noe annet enn ren text?
Ikke i utgangspunktet, så lenge det skjer igjennom en oppgradering av
standardene (gjeldende RFC). Problemet med mange slike utvidelser har ofte
vært at de har vært drevet av markedsinteresser og selskaper som ønsker å
låse brukere til sin spesielle løsning/implementasjon.
Post by Tor H. Espe
Hva skal til for å oppgradere news?
Ser ut til at noen allerede jobber med dette:
http://www.ietf.org/html.charters/usefor-charter.html

Det er sikkert mulig å ta del i arbeidet om man føler man har noe å bidra
med.

H!
Trond Michelsen
2009-02-09 09:46:57 UTC
Permalink
Post by Tor H. Espe
Ser det er mange som diskuterer format på web-baserte fora. Er det noe i
veien for å renovere news og la formatet være noe annet enn ren text?
Neida. News kan vel i teorien bruke de samme formatene som mail.
Post by Tor H. Espe
Hva med vedlegg?
Ikke noe problem, teknisk sett.
Post by Tor H. Espe
News er oversiktlig, raskt og greit for spesialgrupper.
Jeg LIKER det. Synes alternativer blir litt uoversiktlig og kaotisk.
Jeg synes også at usenet er mye bedre enn webfora, men den største
verdien ligger i brukerne, og når de går over til webben, så hjelper det
lite at usenet fortsatt er et mer praktisk system for diskusjoner.
Post by Tor H. Espe
Hva skal til for å oppgradere news?
Endre brukerne ;)

Jeg tror at hvis du gjør en undersøkelse blant de som fortsatt tviholder
på news, så er det ikke mange av dem som er åpne for HTML-postinger.
Hvis du virkelig graver litt, så tror faktisk ikke du vil finne mange
HTML-poster de siste fem åra som ikke har blitt kommentert negativt.
--
Trond Michelsen
Loading...