Discussion:
Julie Ege er død
(too old to reply)
Sigvald
2008-05-02 13:33:37 UTC
Permalink
Modellen og skuespilleren Julie Ege er død 64 år gammel. Mest kjent er
hun nok for sin medvirkning i filmen "James Bond i hemmelig
tjeneste" (1969). Stavanger Aftenblad har således unektelig rett i at
hun er en av de mest kjente kvinner Rogaland har fostret.

På det private plan har hun dog aldri fremstått som noe godt forbilde.
Av Stavanger Aftenblads seneste artikler om henne fremgår det at hun
har vært en utpreget serie-monogamist med to korte ekteskap og en
rekke forhold/samboerskap bak seg. I dødsannonsen fremgår det også at
hun etterlater seg samboer (ikke ektemann). Dessuten brukes en
vandringsmann i stedet for det tradisjonelle korset i dødsannonsen. På
mange måter fremstår hun således som et godt bilde på ateistenes
ugudelige egosentrisme og materialisme.

Wikipedia opplyser at hun ble født Julie Dzuli - uten å opplyse hvor
sistnevnte navn kommer fra. Særlig norsk virker det dog ikke å være.
Ege (Eige) navnet ser ut til å komme fra Lund helt sør i Rogaland. Jeg
har ikke funnet navnet andre steder så det er vel kanskje også der
håndballkeeperen Steinar Ege (som så langt verken har bekreftet eller
avkreftet noe slektskap med Julie Ege) har sitt navn fra?

Sigvald
Sigvald
2008-05-02 14:47:27 UTC
Permalink
Gorbatsjovs kommentar ved Jeltsins død er vel kanskje også dekkende
for Julie Ege?

"...mange store gjerninger... og alvorlige feil".

Sigvald
Isachsen
2008-05-02 14:55:18 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Wikipedia opplyser at hun ble født Julie Dzuli - uten å opplyse hvor
sistnevnte navn kommer fra. Særlig norsk virker det dog ikke å være.
Sigvald
Navnet lyder en smule slavisk i mine ører - muligens kan det komme från
någonstans på Balkan.

Isachsen
Dag Fjellby
2008-05-02 14:56:25 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Modellen og skuespilleren Julie Ege er død 64 år gammel. Mest kjent er
hun nok for sin medvirkning i filmen "James Bond i hemmelig
tjeneste" (1969). Stavanger Aftenblad har således unektelig rett i at
hun er en av de mest kjente kvinner Rogaland har fostret.
Og hva i hule heite har dette på politikkgruppen å gjøre? Har du
totalt mistet orienteringssansen?
--
Dag Fjellby
Hans Petter Nenseht
2008-05-02 15:04:50 UTC
Permalink
Post by Dag Fjellby
Post by Sigvald
Modellen og skuespilleren Julie Ege er død 64 år gammel. Mest kjent er
hun nok for sin medvirkning i filmen "James Bond i hemmelig
tjeneste" (1969). Stavanger Aftenblad har således unektelig rett i at
hun er en av de mest kjente kvinner Rogaland har fostret.
Og hva i hule heite har dette på politikkgruppen å gjøre? Har du
totalt mistet orienteringssansen?
--
Dag Fjellby
Og hvorfor skulle det ikke han noe her å gjøre din premiedust!
--
Livet går videre dere
Dag Fjellby
2008-05-02 15:38:52 UTC
Permalink
Post by Hans Petter Nenseht
Post by Dag Fjellby
Post by Sigvald
Modellen og skuespilleren Julie Ege er død 64 år gammel. Mest kjent
er hun nok for sin medvirkning i filmen "James Bond i hemmelig
tjeneste" (1969). Stavanger Aftenblad har således unektelig rett i
at hun er en av de mest kjente kvinner Rogaland har fostret.
Og hva i hule heite har dette på politikkgruppen å gjøre? Har du
totalt mistet orienteringssansen?
--
Dag Fjellby
Og hvorfor skulle det ikke han noe her å gjøre din premiedust!
ROTFL :-)
--
Dag Fjellby
Sigvald
2008-05-02 15:23:45 UTC
Permalink
Post by Isachsen
Navnet lyder en smule slavisk i mine ører - muligens kan det komme från
någonstans på Balkan.
Samme tanke har slått meg. Daniel Popovićs MGP-låt "Džuli" kan vel
peke mot det tidligere Jugoslavia?

Sigvald
Isachsen
2008-05-02 16:07:57 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Post by Isachsen
Navnet lyder en smule slavisk i mine ører - muligens kan det komme
från någonstans på Balkan.
Samme tanke har slått meg. Daniel Popovićs MGP-låt "Džuli" kan vel
peke mot det tidligere Jugoslavia?
Sigvald
Veldig sannsynlig. Dzuli med "hook" over z'en er "Julie" stavet på
serbo-kroatisk.

Isachsen
typen fra hovedstaden
2008-05-02 15:31:12 UTC
Permalink
Post by Dag Fjellby
Post by Sigvald
Modellen og skuespilleren Julie Ege er død 64 år gammel. Mest kjent
er hun nok for sin medvirkning i filmen "James Bond i hemmelig
tjeneste" (1969). Stavanger Aftenblad har således unektelig rett i at
hun er en av de mest kjente kvinner Rogaland har fostret.
Og hva i hule heite har dette på politikkgruppen å gjøre? Har du
totalt mistet orienteringssansen?
Ja. det har han, for lenge siden!!!
--
vh
typen fra Oslo
Øyvind Bjugan
2008-05-02 15:42:04 UTC
Permalink
Post by Sigvald
På det private plan har hun dog aldri fremstått som noe godt forbilde.
Av Stavanger Aftenblads seneste artikler om henne fremgår det at hun
har vært en utpreget serie-monogamist med to korte ekteskap og en
rekke forhold/samboerskap bak seg. I dødsannonsen fremgår det også at
hun etterlater seg samboer (ikke ektemann). Dessuten brukes en
vandringsmann i stedet for det tradisjonelle korset i dødsannonsen. På
mange måter fremstår hun således som et godt bilde på ateistenes
ugudelige egosentrisme og materialisme.
Kult at du hopper inn og tråkker på en død persons minne Sigvald. Du er
jammen ett godt forbilde må jeg si.

Øyvind
typen fra hovedstaden
2008-05-02 17:08:31 UTC
Permalink
Post by Øyvind Bjugan
Post by Sigvald
På det private plan har hun dog aldri fremstått som noe godt
forbilde. Av Stavanger Aftenblads seneste artikler om henne fremgår
det at hun har vært en utpreget serie-monogamist med to korte ekteskap og
en
rekke forhold/samboerskap bak seg. I dødsannonsen fremgår det også at
hun etterlater seg samboer (ikke ektemann). Dessuten brukes en
vandringsmann i stedet for det tradisjonelle korset i dødsannonsen.
På mange måter fremstår hun således som et godt bilde på ateistenes
ugudelige egosentrisme og materialisme.
Kult at du hopper inn og tråkker på en død persons minne Sigvald. Du
er jammen ett godt forbilde må jeg si.
Øyvind
Sigvald er en liten marxist-sympatisør som sitter i Rogaland og bruker samme
taktikk som Bjørn Sand brukte for noen år siden i sin Stutum figur.
Hele opplegget er at man uttaler seg tilsynelatende på vegne av og som
talsmann for noe man vil ødelegge. Taktikken er å fremstille sysnpunkter og
FrP som parti på en så ufordelaktig måte at alle skjønner at dersom dette er
synspunktene til dette partiet vil ingen stemme på det!

Ved å fremstille FrP i et negativt lys og så hevde at dette står FrP for
oppnår han at alle som leser hans synspunkter vil rømme bort fra FrP og
aldri stemme på dem.

Det verste ved Sigvald er at han er såpass redusert i sin forståelse av seg
selv og andre at han slettes ikke ser at hans innlegg på news er sterk
negativ reklame for FrP.

Ved sitt innlegg om Julie Ege kommer han opp med verste sort pietistisk
sterkt dømmende og moraliserende kristendom som svært få i Norge nå står
for.
Sigvald har ikke en gang merket seg at FrP også er sterkt mislikt i kristne
kretser hvor KrF har hatt hegmoni i over 50 år.

FrPs syn på alkoholpolitikken er fullstendig forkastelig for kristne miljøer
og frikirkebevegelsen i Norge og FrPs vage sysnspunkter om familie som er
nedfelt i programmet sier bare at den heterofile familien med far, mor og
barn er det viktigste elementet i et samfunn . Dette er rene
selvfølgeligheter fordi vanligvis vil man måtte ha en mann og en dame for å
kunne lage barn på naturmetoden. Dessuten sier FrP i sitt program at
homofile ikke skal diskrimineres og det er alt de sier om dem.

Dermed kan vi utlegge av FrPs familiepolitikk at det meste som skjer i en
familie eller innenfor hjemmets fire vegger ikke er samfunnets ansvar å
bryte inn i og si noe om. I Oslo og andre store byer lever snart et flertall
av innbyggerne i andre forhold enn far, mor, barn relasjonen og dette sier
FP ikke noe om eller mener noe om.
FrPs familiepolitikk kan du lese her.
http://www.frp.no/Innhold/FrP/Dokumenter/Program_og_vedtekter/Partiprogram/Deler/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=13469

Sigvalds grove angrep på den døde Julie Ege er derfor ikke FrPs syn men bare
Sigvalds eget forkvaklede syn på en død person. Han gjør FrP den urett å
knytte dette perverse forkvaklede synet sitt til FrP som parti på en måte
som er helt feilaktig og løgnaktig.
FrP mener selvfølgelig ikke noe som helst om Julie Eges liv og moral!

Dette er utdrag av FrPs familiepolitikk om familieformer (se under her) og
alt annet Sigvald kommer med her er bare hans eget oppsinn og vås:

Sitat:

FAMILIEFORMER
Fremskrittspartiet vil fremheve ekteskapet som den mest stabile og trygge
rammen for et familieforhold. Fremskrittspartiet mener imidlertid at alle
mennesker har en klar rett til å innrette seg på den måten de selv finner
best, og at dette i seg selv har en egenverdi. Fremskrittspartiet vil derfor
ikke lovregulere forholdet mellom samboere ytterligere. Fremskrittspartiet
tar sterk avstand fra ekteskap som inngås under tvang.

Sitat slutt
--
vh
typen fra Oslo
Sigvald
2008-05-02 17:36:14 UTC
Permalink
Post by typen fra hovedstaden
Sigvalds grove angrep på den døde Julie Ege er derfor ikke FrPs syn men bare
Sigvalds eget forkvaklede syn på en død person. Han gjør FrP den urett å
knytte dette perverse forkvaklede synet sitt til FrP som parti på en måte
som er helt feilaktig og løgnaktig.
Jeg har overhodet ikke nevnt FrP eller FrPere i denne tråden. Det er
bare kverulanten fra hovedstaden som blander kortene for å skaffe seg
grunnlag for nok et hysterisk personangrep mot meg.

Det syn jeg har presentert i denne tråden kan dog lett forsvares med
utgangspunkt i velkjente FrP-holdninger. For en del år siden skape
diverse FrP-utspill heftig debatt omkring alenemødre. I den debatten
fremstod FrP som en klar forkjemper for en god og tradisjonell
familiemoral, noe mange eldre velgere satte stor pris på. Videre
fremhever partiets prinsipprogram vår kristne kulturarv, noe bl.a. den
kristne redaktør Finn Jarle Sæle har fremhevet som svært positivt og
ansvarlig ved FrP.

Sigvald
Ole Irgens
2008-05-03 22:55:17 UTC
Permalink
Post by typen fra hovedstaden
Sigvald er en liten marxist-sympatisør som sitter i Rogaland og bruker samme
taktikk som Bjørn Sand brukte for noen år siden i sin Stutum figur.
Snarere tvert i mot. Det er nemlig blitt kjent, også utenfor FrPs
innerste krets, at
Sigvald Grøsfjeld jr. og Øyvind "typen fra hovedstaden" Michelsen er
to viktige
premissgivere for FrPs politikk. De to herrers aktivitet på news har
ikke gått partiledelsen hus forbi, og det er særlig Sigvalds sylskarpe
analyser av politiske hverdagsproblemer, små og store, som har har
gitt ham høy status, helt inn i den innerste kretsen av Siv Jensens
nærmeste rådgivere.

Ja, det snakkes nå allerede åpent om at de to vil få sentrale plasser
når regjeringen Jensen skal formes etter neste års stortingsvalg. En
dristig, men slett ikke
usannsynlig gjetning vil være at Sigvald får tildelt posten som
kultur-
og tegneserieminister, med et særlig ansvar for å opprette og bemanne
det nye fotballdirektoratet.

Øyvind Michelsen er fortsatt en noe upolert juvel i Jensens krone, men
en statssekretærpost i det nye datamaskindepartementet er definitivt
innenfor rekkevidde. Her vil han få en viktig oppgave når det nye
Windowsdirektoratet skal finne sin form. Med sin nesten ubegrensete
kunnskap innenfor drift og support, vil han også være en viktig
ressurs når de ansatte på Statsministerens Kontor skal ha hjelp og
støtte til små og store utfordringer på skjerm og tastatur. Det ryktes
allerede nå at Logitech har fått en hemmelig bestilling på
spesialtilpassete, optiske datamuser der venstre musetast er blokkert,
slik at det bare er mulig å trykke på høyretasten. Dette for at
regjeringens politiske retning skal være tydelig helt ned i det
daglige arbeid.

Følg med!

--

Mvh

OI
typen fra hovedstaden
2008-05-04 00:41:31 UTC
Permalink
Post by Ole Irgens
Post by typen fra hovedstaden
Sigvald er en liten marxist-sympatisør som sitter i Rogaland og
bruker samme taktikk som Bjørn Sand brukte for noen år siden i sin
Stutum figur.
Snarere tvert i mot. Det er nemlig blitt kjent, også utenfor FrPs
innerste krets, at
Sigvald Grøsfjeld jr. og Øyvind "typen fra hovedstaden" Michelsen er
to viktige
premissgivere for FrPs politikk. De to herrers aktivitet på news har
ikke gått partiledelsen hus forbi, og det er særlig Sigvalds sylskarpe
analyser av politiske hverdagsproblemer, små og store, som har har
gitt ham høy status, helt inn i den innerste kretsen av Siv Jensens
nærmeste rådgivere.
Ja, det snakkes nå allerede åpent om at de to vil få sentrale plasser
når regjeringen Jensen skal formes etter neste års stortingsvalg. En
dristig, men slett ikke
usannsynlig gjetning vil være at Sigvald får tildelt posten som
kultur-
og tegneserieminister, med et særlig ansvar for å opprette og bemanne
det nye fotballdirektoratet.
Øyvind Michelsen er fortsatt en noe upolert juvel i Jensens krone, men
en statssekretærpost i det nye datamaskindepartementet er definitivt
innenfor rekkevidde. Her vil han få en viktig oppgave når det nye
Windowsdirektoratet skal finne sin form. Med sin nesten ubegrensete
kunnskap innenfor drift og support, vil han også være en viktig
ressurs når de ansatte på Statsministerens Kontor skal ha hjelp og
støtte til små og store utfordringer på skjerm og tastatur. Det ryktes
allerede nå at Logitech har fått en hemmelig bestilling på
spesialtilpassete, optiske datamuser der venstre musetast er blokkert,
slik at det bare er mulig å trykke på høyretasten. Dette for at
regjeringens politiske retning skal være tydelig helt ned i det
daglige arbeid.
Følg med!
Et innmari godt og humoristisk innlegg. Bra Ole!
--
vh
typen fra Oslo
Ole Irgens
2008-05-03 23:02:38 UTC
Permalink
Post by typen fra hovedstaden
Sigvald er en liten marxist-sympatisør som sitter i Rogaland og bruker samme
taktikk som Bjørn Sand brukte for noen år siden i sin Stutum figur.
Snarere tvert i mot. Det er nemlig blitt kjent, også utenfor
FrPs innerste krets, at Sigvald Grøsfjeld jr. og Øyvind
"typen fra hovedstaden" Michelsen er to viktige premissgivere
for FrPs politikk. De to herrers aktivitet på news har ikke
gått partiledelsen hus forbi, og det er særlig Sigvalds sylskarpe
analyser av politiske hverdagsproblemer, små og store, som har
har gitt ham høy status, helt inn i den innerste kretsen av Siv
Jensens
nærmeste rådgivere.

Ja, det snakkes nå allerede åpent om at de to vil få sentrale plasser
når regjeringen Jensen skal formes etter neste års stortingsvalg. En
dristig, men slett ikke usannsynlig gjetning vil være at Sigvald
får tildelt posten som kultur- og tegneserieminister, med et
særlig ansvar for å opprette og bemanne det nye fotballdirektoratet.

Øyvind Michelsen er fortsatt en noe upolert juvel i Jensens krone,
men
en statssekretærpost i det nye datamaskindepartementet er definitivt
innenfor rekkevidde. Her vil han få en viktig oppgave når det nye
Windowsdirektoratet skal finne sin form. Med sin nesten ubegrensete
kunnskap innenfor drift og support, vil han også være en viktig
ressurs når de ansatte på Statsministerens Kontor skal ha hjelp og
støtte til små og store utfordringer på skjerm og tastatur. Det
ryktes
allerede nå at Logitech har fått en hemmelig bestilling på
spesialtilpassete, optiske datamuser der venstre musetast er
blokkert,
slik at det bare er mulig å trykke på høyretasten. Dette for at
regjeringens politiske retning skal være tydelig helt ned i det
daglige arbeid.

Følg med!

--

Mvh

OI
Brumle Måseegg
2008-05-03 23:18:23 UTC
Permalink
Post by Ole Irgens
Post by typen fra hovedstaden
Sigvald er en liten marxist-sympatisør som sitter i Rogaland og bruker samme
taktikk som Bjørn Sand brukte for noen år siden i sin Stutum figur.
Snarere tvert i mot. Det er nemlig blitt kjent, også utenfor
FrPs innerste krets, at Sigvald Grøsfjeld jr. og Øyvind
"typen fra hovedstaden" Michelsen er to viktige premissgivere
for FrPs politikk. De to herrers aktivitet på news har ikke
gått partiledelsen hus forbi, og det er særlig Sigvalds sylskarpe
analyser av politiske hverdagsproblemer, små og store, som har
har gitt ham høy status, helt inn i den innerste kretsen av Siv
Jensens
nærmeste rådgivere.
Ja, det snakkes nå allerede åpent om at de to vil få sentrale plasser
når regjeringen Jensen skal formes etter neste års stortingsvalg. En
dristig, men slett ikke usannsynlig gjetning vil være at Sigvald
får tildelt posten som kultur- og tegneserieminister, med et
særlig ansvar for å opprette og bemanne det nye fotballdirektoratet.
Øyvind Michelsen er fortsatt en noe upolert juvel i Jensens krone,
men
en statssekretærpost i det nye datamaskindepartementet er definitivt
innenfor rekkevidde. Her vil han få en viktig oppgave når det nye
Windowsdirektoratet skal finne sin form. Med sin nesten ubegrensete
kunnskap innenfor drift og support, vil han også være en viktig
ressurs når de ansatte på Statsministerens Kontor skal ha hjelp og
støtte til små og store utfordringer på skjerm og tastatur. Det
ryktes
allerede nå at Logitech har fått en hemmelig bestilling på
spesialtilpassete, optiske datamuser der venstre musetast er
blokkert,
slik at det bare er mulig å trykke på høyretasten. Dette for at
regjeringens politiske retning skal være tydelig helt ned i det
daglige arbeid.
Følg med!
--
Mvh
OI
Det var unektelig hyggelig å høre de lysende fremtidsutsikter for
disse to personligheter som vi har satt stor pris på på nettet i mange
år. Særlig da Sigvald, hvis hedersbevisning "ekspert" rager på nivå
med de tidligere "psykopat"-utnevnelsene fra Vik for ikke å snakk om
hedersbevisningen "bæsjhjerne" fra hr Joys side.

Men - hvordan får man innvandrervisum til Australia?????
typen fra hovedstaden
2008-05-04 00:43:50 UTC
Permalink
Post by Brumle Måseegg
Post by Ole Irgens
Post by typen fra hovedstaden
Sigvald er en liten marxist-sympatisør som sitter i Rogaland og
bruker samme taktikk som Bjørn Sand brukte for noen år siden i sin
Stutum figur.
Snarere tvert i mot. Det er nemlig blitt kjent, også utenfor
FrPs innerste krets, at Sigvald Grøsfjeld jr. og Øyvind
"typen fra hovedstaden" Michelsen er to viktige premissgivere
for FrPs politikk. De to herrers aktivitet på news har ikke
gått partiledelsen hus forbi, og det er særlig Sigvalds sylskarpe
analyser av politiske hverdagsproblemer, små og store, som har
har gitt ham høy status, helt inn i den innerste kretsen av Siv
Jensens
nærmeste rådgivere.
Ja, det snakkes nå allerede åpent om at de to vil få sentrale plasser
når regjeringen Jensen skal formes etter neste års stortingsvalg. En
dristig, men slett ikke usannsynlig gjetning vil være at Sigvald
får tildelt posten som kultur- og tegneserieminister, med et
særlig ansvar for å opprette og bemanne det nye fotballdirektoratet.
Øyvind Michelsen er fortsatt en noe upolert juvel i Jensens krone,
men
en statssekretærpost i det nye datamaskindepartementet er definitivt
innenfor rekkevidde. Her vil han få en viktig oppgave når det nye
Windowsdirektoratet skal finne sin form. Med sin nesten ubegrensete
kunnskap innenfor drift og support, vil han også være en viktig
ressurs når de ansatte på Statsministerens Kontor skal ha hjelp og
støtte til små og store utfordringer på skjerm og tastatur. Det
ryktes
allerede nå at Logitech har fått en hemmelig bestilling på
spesialtilpassete, optiske datamuser der venstre musetast er
blokkert,
slik at det bare er mulig å trykke på høyretasten. Dette for at
regjeringens politiske retning skal være tydelig helt ned i det
daglige arbeid.
Følg med!
--
Mvh
OI
Det var unektelig hyggelig å høre de lysende fremtidsutsikter for
disse to personligheter som vi har satt stor pris på på nettet i mange
år. Særlig da Sigvald, hvis hedersbevisning "ekspert" rager på nivå
med de tidligere "psykopat"-utnevnelsene fra Vik for ikke å snakk om
hedersbevisningen "bæsjhjerne" fra hr Joys side.
Men - hvordan får man innvandrervisum til Australia?????
Tasmania er sør for Australia. Dit drar jeg. Vi sees på flyet!
--
vh
typen fra Oslo
Odd Erling N. Eriksen
2008-05-04 07:58:21 UTC
Permalink
Post by Brumle Måseegg
Men - hvordan får man innvandrervisum til Australia?????
-Her må jeg bare benytte anledningen til å videreformidle en (vandre-,
antar jeg) historie fra immigrasjonen i Australia.

En fyr kommer av flyet fra Singapore eller deromkring, skal gjennom
immigrasjonen på flyplassen i Sydney. Som et rutinespørsmål stilles det
vanlige 'Do you have any criminal record, Sir?'.

Vår mann svarer da 'What, I didn't realize you still needed one!'

Første fly tilbake.

Denne historien gikk en runde i nettavisene for noen år siden, men er
nok en and av beste merke.
--
Odd Erling, i vitsehjørnet.
typen fra hovedstaden
2008-05-04 00:42:35 UTC
Permalink
Post by Ole Irgens
Post by typen fra hovedstaden
Sigvald er en liten marxist-sympatisør som sitter i Rogaland og
bruker samme taktikk som Bjørn Sand brukte for noen år siden i sin
Stutum figur.
Snarere tvert i mot. Det er nemlig blitt kjent, også utenfor
FrPs innerste krets, at Sigvald Grøsfjeld jr. og Øyvind
"typen fra hovedstaden" Michelsen er to viktige premissgivere
for FrPs politikk. De to herrers aktivitet på news har ikke
gått partiledelsen hus forbi, og det er særlig Sigvalds sylskarpe
analyser av politiske hverdagsproblemer, små og store, som har
har gitt ham høy status, helt inn i den innerste kretsen av Siv
Jensens
nærmeste rådgivere.
Ja, det snakkes nå allerede åpent om at de to vil få sentrale plasser
når regjeringen Jensen skal formes etter neste års stortingsvalg. En
dristig, men slett ikke usannsynlig gjetning vil være at Sigvald
får tildelt posten som kultur- og tegneserieminister, med et
særlig ansvar for å opprette og bemanne det nye fotballdirektoratet.
Øyvind Michelsen er fortsatt en noe upolert juvel i Jensens krone,
men
en statssekretærpost i det nye datamaskindepartementet er definitivt
innenfor rekkevidde. Her vil han få en viktig oppgave når det nye
Windowsdirektoratet skal finne sin form. Med sin nesten ubegrensete
kunnskap innenfor drift og support, vil han også være en viktig
ressurs når de ansatte på Statsministerens Kontor skal ha hjelp og
støtte til små og store utfordringer på skjerm og tastatur. Det
ryktes
allerede nå at Logitech har fått en hemmelig bestilling på
spesialtilpassete, optiske datamuser der venstre musetast er
blokkert,
slik at det bare er mulig å trykke på høyretasten. Dette for at
regjeringens politiske retning skal være tydelig helt ned i det
daglige arbeid.
Følg med!
For andre gang, et bra og humoristisk innlegg fra Ole!
--
vh
typen fra Oslo
Hans Petter Nenseth
2008-05-04 06:44:52 UTC
Permalink
Post by typen fra hovedstaden
For andre gang, et bra og humoristisk innlegg fra Ole!
Og du har ennå ikke lært elementære siteringsregler, til tross for at du
er med i lov og ordenspartiet.
Nå er ikke disse siteringsreglenne for annet enn å holde litt orden i
hva man skriver og leser på news, men det er god folkeskikk å følge det

Ønsker man å gi kast på god folkeskikk stemmer man FrP ved neste valg.
Dra gjerne til en politisk motstander samtidig.
--
Det var som pokker...
typen fra hovedstaden
2008-05-04 09:26:43 UTC
Permalink
Post by typen fra hovedstaden
For andre gang, et bra og humoristisk innlegg fra Ole!
Og du har ennå ikke lært elementære siterin > Ønsker man å gi kast på god
folkeskikk stemmer man FrP ved neste valg.
Dra gjerne til en politisk motstander samtidig.
Nå klip (pa) jerg vekk noe - er du fornøyd nå Herr Politi!
Nå man skal si at et innlegg er bra må man ta med nok til å vis hva det var
man svarte på og hva som er bra.
Fremdels har jeg til gode å ha slått noen siden jeg ble født på 1950-tallet,
så du får nok ikke den gleden å høre om det...
Men vi klipper og limer som vi vil her vi skjønner du, - det kalles frihet.
Slå ordet opp i et leksikon og bli vis!
Du stavet navnet mitt feil og det er bra. Så og så alle bokstaver var feil.
--
vh
typen fra Oslo
Thomas Skogestad
2008-05-04 08:24:12 UTC
Permalink
* Ole Irgens

| Snarere tvert i mot. Det er nemlig blitt kjent, også utenfor FrPs innerste
| krets, at Sigvald Grøsfjeld jr. og Øyvind "typen fra hovedstaden" Michelsen
| er to viktige premissgivere for FrPs politikk. De to herrers aktivitet på
| news har ikke gått partiledelsen hus forbi, og det er særlig Sigvalds
| sylskarpe analyser av politiske hverdagsproblemer, små og store, som har
| har gitt ham høy status, helt inn i den innerste kretsen av Siv Jensens
| nærmeste rådgivere.

Mange finner Frps valg av rådgivere sjokkerende:

- Jeg hadde ikke trodd de skulle gå så langt

Aps Martin Kolberg er svært overrasket over Frps valg av rådgivere.

- Trodde ikke at Frp holdt seg med slike
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article2404852.ece

Jensen fnyser av Kolbergs kritikk
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article2404999.ece
--
Thomas Skogestad
Mariann Toalett
Kunne de ikke bare *burp* ha spist potetgull?
http://www.adressa.no/index.jsp?service=tegneserier&stripe=Rocky&date=150408
Sigvald
2008-05-02 17:11:37 UTC
Permalink
Post by Øyvind Bjugan
Dessuten brukes en vandringsmann i stedet for det tradisjonelle korset
i dødsannonsen. På mange måter fremstår hun således som et godt
bilde på ateistenes ugudelige egosentrisme og materialisme.
Kult at du hopper inn og tråkker på en død persons minne Sigvald.
Du er jammen ett godt forbilde må jeg si.
Det har overhodet ikke vært min mening å krenke Eges minne. Jeg har
bare prøvd å nyansere bildet litt.

Dessuten virker det som om enkelte er en smule dobbeltmoralske i
forhold til respekt for de døde. For dersom det er så viktig å
respektere de døde bør folk holde seg for gode for å bruke
dødsannonser, gravferder o.l. som en arena for markeringer mot vår
kristne kulturarv. For ateistene har selv døden blitt arena for å
markere individualisme og egosentrisme. Er det å vise respekt for den
døde? Jeg føler meg ikke helt trygg på det, men det kan nok
religionsekspert Terje Henriksen si mer om.

Sigvald
Chrisjoy
2008-05-02 17:31:56 UTC
Permalink
Post by Sigvald
For ateistene har selv døden blitt arena for å
markere individualisme og egosentrisme. Er det å vise respekt
for den døde? Jeg føler meg ikke helt trygg på det, men det kan
nok religionsekspert Terje Henriksen si mer om.
Uten at jeg føler noen noen moralsk rett til å gjøre krav på
å være ateist, så tror jeg dette slaget i mellomgulvet på meg
bør sørge for at du aldri mer uttaler deg positivt om mine
standpunkter og intellektuelle kapasitet.

Jeg er nemlig en rendyrket individualist og innbarka egoist,
antagelig den største av begge deler som verden noen sinne
har fostret, og det sier jeg med krav om å bli trodd fordi ingen
har med sine ord i diskusjon talt så overbevisende om å at
han hører hjemme på aller ytterste høyere i politisk mening,
i egoismen og individualismens navn.

Hvis dette argument ikke faller i god jord hos deg, og er
ikke tilstrekkelig sterkt for at du aldri mer skal rose meg
offentlig eller andre steder, så la meg spe på med å trekke
inn en samtale fra annen tråd for å styrke min oposisjon. Jeg
mener foreldre er i sin fulle rett til å benytte sine barn som
opptenningsved i peisen, og det uten at noen har noen moralsk
rett til å straffe dem for dette. Videwre står jeg fast ved at intet
barn har noen moralsk rett til å klage på sine foreldre: uten
dem ville de ikke ha eksistert.

Beklager å måtte si det, Sigvald; Det er ikke det at jeg ikke
tåler venner, men du er rett og slett blitt en så stor
belastning at jeg ikke lenger er villig til å se mellom fingrene.
Vær vennlig å ta innover deg at du og jeg har så til de grader
ulike filosofiske utgangspunkt at de i store linjer er fulstendig
uforrenelig. At vi har visse sammenfallende synspunkter bør
skrives på listen over tilfeldigheter.

Kan vi enes om å tilhøre to diametralt ulike ffilosofiske
utgangspunkt?
typen fra hovedstaden
2008-05-02 17:42:54 UTC
Permalink
Post by Chrisjoy
Post by Sigvald
For ateistene har selv døden blitt arena for å
markere individualisme og egosentrisme. Er det å vise respekt
for den døde? Jeg føler meg ikke helt trygg på det, men det kan
nok religionsekspert Terje Henriksen si mer om.
Uten at jeg føler noen noen moralsk rett til å gjøre krav på
å være ateist, så tror jeg dette slaget i mellomgulvet på meg
bør sørge for at du aldri mer uttaler deg positivt om mine
standpunkter og intellektuelle kapasitet.
Jeg er nemlig en rendyrket individualist og innbarka egoist,
antagelig den største av begge deler som verden noen sinne
har fostret, og det sier jeg med krav om å bli trodd fordi ingen
har med sine ord i diskusjon talt så overbevisende om å at
han hører hjemme på aller ytterste høyere i politisk mening,
i egoismen og individualismens navn.
Hvis dette argument ikke faller i god jord hos deg, og er
ikke tilstrekkelig sterkt for at du aldri mer skal rose meg
offentlig eller andre steder, så la meg spe på med å trekke
inn en samtale fra annen tråd for å styrke min oposisjon. Jeg
mener foreldre er i sin fulle rett til å benytte sine barn som
opptenningsved i peisen, og det uten at noen har noen moralsk
rett til å straffe dem for dette. Videwre står jeg fast ved at intet
barn har noen moralsk rett til å klage på sine foreldre: uten
dem ville de ikke ha eksistert.
Beklager å måtte si det, Sigvald; Det er ikke det at jeg ikke
tåler venner, men du er rett og slett blitt en så stor
belastning at jeg ikke lenger er villig til å se mellom fingrene.
Vær vennlig å ta innover deg at du og jeg har så til de grader
ulike filosofiske utgangspunkt at de i store linjer er fulstendig
uforrenelig. At vi har visse sammenfallende synspunkter bør
skrives på listen over tilfeldigheter.
Kan vi enes om å tilhøre to diametralt ulike ffilosofiske
utgangspunkt?
Sigvald skjønner ikke noe av noe som helst og han vil fortsette med sine
Stutum-tegniner av FrP ufortrødent og ta deg og alle andre han liker
meningene til til inntekt for sitt eget vås. Er det områder du har uttalt
deg på med en enkelt setning vil du raskt bli utnenvt til spesialist på det
området.
--
vh
typen fra Oslo
Chrisjoy
2008-05-02 19:32:39 UTC
Permalink
For ateistene har selv d�den blitt arena for �
markere individualisme og egosentrisme. Er det � vise respekt
for den d�de? Jeg f�ler meg ikke helt trygg p� det, men det kan
nok religionsekspert Terje Henriksen si mer om.
Uten at jeg f�ler noen noen moralsk rett til � gj�re krav p�
� v�re ateist, s� tror jeg dette slaget i mellomgulvet p� meg
b�r s�rge for at du aldri mer uttaler deg positivt om mine
standpunkter og intellektuelle kapasitet.
Jeg er nemlig en rendyrket individualist og innbarka egoist,
antagelig den st�rste av begge deler som verden noen sinne
har fostret, og det sier jeg med krav om � bli trodd fordi ingen
har med sine ord i diskusjon talt s� overbevisende om � at
han h�rer hjemme p� aller ytterste h�yere i politisk mening,
i egoismen og individualismens navn.
Hvis dette argument ikke faller i god jord hos deg, og er
ikke tilstrekkelig sterkt for at du aldri mer skal rose meg
offentlig eller andre steder, s� la meg spe p� med � trekke
inn en samtale fra annen tr�d for � styrke min oposisjon. Jeg
mener foreldre er i sin fulle rett til � benytte sine barn som
opptenningsved i peisen, og det uten at noen har noen moralsk
rett til � straffe dem for dette. Videwre st�r jeg fast ved at intet
barn har noen moralsk rett til � klage p� sine foreldre: uten
dem ville de ikke ha eksistert.
Beklager � m�tte si det, Sigvald; Det er ikke det at jeg ikke
t�ler venner, men du er rett og slett blitt en s� stor
belastning at jeg ikke lenger er villig til � se mellom fingrene.
V�r vennlig � ta innover deg at du og jeg har s� til de grader
ulike filosofiske utgangspunkt at de i store linjer er fulstendig
uforrenelig. At vi har visse sammenfallende synspunkter b�r
skrives p� listen over tilfeldigheter.
Kan vi enes om � tilh�re to diametralt ulike ffilosofiske
utgangspunkt?
Sigvald skj�nner ikke noe av noe som helst og han vil fortsette med sine
Stutum-tegniner av FrP ufortr�dent og ta deg og alle andre han liker
meningene til til inntekt for sitt eget v�s. Er det omr�der du har uttalt
deg p� med en enkelt setning vil du raskt bli utnenvt til spesialist p� det
omr�det.
Når du leser appell til majotiet inn i Sigvalds ros demonstrerer hvor
viktig autoriteter må ha vært, og fortsatt er i ditt liv. I motsetning
til
deg, er Sigvald en autoritet. Han har manktet å slite seg gjennom et
høyere studie og avslutte dette. Har du klart noe som i fjerneste
periferi
kan sammenlignes med dette'? Trodde ikke det heller!

Når Sigvald sier at den gjengse FrPer forrakter ytlendinger fra den
tredje
verden, når Sigvald sier den gjengse FrPer forrakter bæsjeknullere,
når
Sigvald sier den gjengse FrPer forrakter moderne kunst og pretensiøs
kunst som i teater og opera, så tegner Sigvald et meget nøyaktig bilde
av den gjengse FrP.er Det er ikke han som er virkelighetsfjern, men
du.

Du kan forresten få slippe å kommentere denne åpne, men private
samtale jeg har med Sigvald. Det er meningen at du skal få lese det,
men tema er som du ser ikke egnet til å hekte på kommentarer.
Brumle Måseegg
2008-05-02 19:51:54 UTC
Permalink
Post by Chrisjoy
Post by Sigvald
For ateistene har selv døden blitt arena for å
markere individualisme og egosentrisme. Er det å vise respekt
for den døde? Jeg føler meg ikke helt trygg på det, men det kan
nok religionsekspert Terje Henriksen si mer om.
Uten at jeg føler noen noen moralsk rett til å gjøre krav på
å være ateist, så tror jeg dette slaget i mellomgulvet på meg
bør sørge for at du aldri mer uttaler deg positivt om mine
standpunkter og intellektuelle kapasitet.
Dette var interessant. Chrisjoy tar her den Sigvaldske utnevning av
Terje Henriksen til religionsekspert som et slag i mellomgulvet på seg
selv. Dette antar jeg betyr at Terje Henriksen er et av Chrisjoys
alternative psvedonymer her på nettet, og det er jo ikke usannsynlig
da de later til å begge ha samme form for problemer med tenkeevnen.
Post by Chrisjoy
Jeg er nemlig en rendyrket individualist og innbarka egoist,
antagelig den største av begge deler som verden noen sinne
har fostret,
Her prøver sannelig den stormannsgale amatøren å sammenligne seg selv
med de mange profesjonelle rendyrkede individualister. Men her faller
han totalt igjennom. Han har det bare i kjeften, eller muligens jeg
heller skulle si i pekefingeren.

Eksempel: Chris bare prater om å brenne barna sine på peisen,
Caligula åt de......
typen fra hovedstaden
2008-05-02 17:36:59 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Post by Øyvind Bjugan
Dessuten brukes en vandringsmann i stedet for det tradisjonelle
korset i dødsannonsen. På mange måter fremstår hun således som et
godt
bilde på ateistenes ugudelige egosentrisme og materialisme.
Kult at du hopper inn og tråkker på en død persons minne Sigvald.
Du er jammen ett godt forbilde må jeg si.
Det har overhodet ikke vært min mening å krenke Eges minne. Jeg har
bare prøvd å nyansere bildet litt.
Dessuten virker det som om enkelte er en smule dobbeltmoralske i
forhold til respekt for de døde. For dersom det er så viktig å
respektere de døde bør folk holde seg for gode for å bruke
dødsannonser, gravferder o.l. som en arena for markeringer mot vår
kristne kulturarv. For ateistene har selv døden blitt arena for å
markere individualisme og egosentrisme. Er det å vise respekt for den
døde? Jeg føler meg ikke helt trygg på det, men det kan nok
religionsekspert Terje Henriksen si mer om.
Sigvald
Er du så dum eller bare gjør du deg så dum.
Den person du henvist til er en psykiatripasient fra Finnmark. De som er
spesialister på kristendom i Norge er de som er utdannet i dette på
Universitetets teologiske fakultet eller på Menighetsfakultetet når det
gjelder Den norske Kirkes syn. De andre kristne trossamfunnene har sine egne
læresteder.

A si at ateister ikke skal få markere sitt livssyn i sine begravelser er det
rene sprøyt og har i hvert fall ikke noe med Julie Eges liv og moral å
gjøre!!
Hvor mye sprøyt kan du klare å komme med på en dag og så etterpå si at dette
står FrP for eller koble FrP til ved å avlsutte dine mange idiotiske innlegg
med å si at alle som mener slik og sånn bør stemme FrP??

Du må hate FrP dypt du Sigvald siden du kan lyve så mye om partiet hver dag
her på news og koble så mange negative ting til FrP som FrP slettes ikke
mener eller står for! Selv marxister i Norge klarer ikke å rive
oppslutningen om FrP ned i like stor grad som det du klarer med alle dine
supertåpelige innlegg her på news.

Hadde FrP vært det du sier hadde jeg meldt meg ut for mange, mange år
siden!!
--
vh
typen fra Oslo
Øyvind Bjugan
2008-05-02 17:58:38 UTC
Permalink
Post by typen fra hovedstaden
Hadde FrP vært det du sier hadde jeg meldt meg ut for mange, mange år
siden!!
Synes nå Sigvald ihvertfall kan angripes kun for det han har sagt denne
gangen og ikke det han har sagt før =)


Øyvind
C Lund
2008-05-03 09:11:52 UTC
Permalink
Post by typen fra hovedstaden
Hadde FrP vært det du sier hadde jeg meldt meg ut for mange, mange år
siden!!
Det er nå likevel slik som sigvald som trekker til FrP.
--
C Lund, folk.uio.no/clund/
typen fra hovedstaden
2008-05-03 10:17:30 UTC
Permalink
Post by C Lund
Post by typen fra hovedstaden
Hadde FrP vært det du sier hadde jeg meldt meg ut for mange, mange år
siden!!
Det er nå likevel slik som sigvald som trekker til FrP.
Hva kommer det av at alle FrP-haterne her elsker Sigvald??

Dette blir som Dagbladet det som elsker kvinnelige prester, men hater
kirken!!
--
vh
typen fra Oslo
Knut Schrøder
2008-05-03 11:03:41 UTC
Permalink
Post by typen fra hovedstaden
Hva kommer det av at alle FrP-haterne her elsker Sigvald??
Det er fordi Sigvald forteller oss om 'grasrota' i FrP sitt tankegods;
usminket.

Jeg er klar over at Sigvald ikke bry seg om hva FrP prøver å framstille seg
som. Men han vet hvilket grums det er som er der, og ordfører det som den
representanten han er!

Jeg skjønner IKKE hvorfor du er med i det partiet, Øyvind!
--
Knut
C Lund
2008-05-04 15:13:20 UTC
Permalink
Post by typen fra hovedstaden
Post by C Lund
Post by typen fra hovedstaden
Hadde FrP vært det du sier hadde jeg meldt meg ut for mange, mange år
siden!!
Det er nå likevel slik som sigvald som trekker til FrP.
Hva kommer det av at alle FrP-haterne her elsker Sigvald??
Elsker ham, nei.
Post by typen fra hovedstaden
Dette blir som Dagbladet det som elsker kvinnelige prester, men hater
kirken!!
Det er vel heller slik at vi ser ned på FrP bla fordi partiet
tiltrekker slike som sigvald.
--
C Lund, folk.uio.no/clund/
Øyvind Bjugan
2008-05-02 17:54:19 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Dessuten virker det som om enkelte er en smule dobbeltmoralske i
forhold til respekt for de døde. For dersom det er så viktig å
respektere de døde bør folk holde seg for gode for å bruke
dødsannonser, gravferder o.l. som en arena for markeringer mot vår
kristne kulturarv.
Hmm. Hvis personen i annonsen er ateist ville det jo vært respektløst å
plassere ett kors der.

At kristne har en kulturarv de vil ta vare på er jo helt greit, bare ikke
prakk den på andre.


Øyvind
typen fra hovedstaden
2008-05-02 18:07:02 UTC
Permalink
Post by Øyvind Bjugan
Post by Sigvald
Dessuten virker det som om enkelte er en smule dobbeltmoralske i
forhold til respekt for de døde. For dersom det er så viktig å
respektere de døde bør folk holde seg for gode for å bruke
dødsannonser, gravferder o.l. som en arena for markeringer mot vår
kristne kulturarv.
Hmm. Hvis personen i annonsen er ateist ville det jo vært respektløst
å plassere ett kors der.
At kristne har en kulturarv de vil ta vare på er jo helt greit, bare
ikke prakk den på andre.
Dette skjønner ikke Sigvald så du kunne ha spart deg innlegget!!
--
vh
typen fra Oslo
Sigvald
2008-05-02 21:07:21 UTC
Permalink
Kan vi enes om å tilhøre to diametralt ulike filosofiske
utgangspunkt?
Det må nesten noen som har bedre peiling på filosofi enn meg svare på.
Filosofisk bygger jeg på både liberalisme (frihet for enkeltmennesket)
og konservatisme (vern om våre tradisjoner).
At kristne har en kulturarv de vil ta vare på er jo helt greit, bare ikke
prakk den på andre.
Ikke vær dum. Vår kristne kulturarv handler ikke om gruppen "kristne",
men om nasjonen Norge. FrP fastslår i prinsipprogrammet at vi bør
ivareta vår kultur og våre tradisjoner.

Sigvald
typen fra hovedstaden
2008-05-02 21:16:42 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Kan vi enes om å tilhøre to diametralt ulike filosofiske
utgangspunkt?
Det må nesten noen som har bedre peiling på filosofi enn meg svare på.
Filosofisk bygger jeg på både liberalisme (frihet for enkeltmennesket)
og konservatisme (vern om våre tradisjoner).
At kristne har en kulturarv de vil ta vare på er jo helt greit, bare
ikke prakk den på andre.
Ikke vær dum. Vår kristne kulturarv handler ikke om gruppen "kristne",
men om nasjonen Norge. FrP fastslår i prinsipprogrammet at vi bør
ivareta vår kultur og våre tradisjoner.
Sigvald
Blan ikke FrPs program inn i dine tanketomme tåpelige innlegg.
Det du skriver har ikke noe med FrPs program å gjøre, dessuten er du ikke
med i noen tillittsverv i FrP i motstening til meg!
--
vh
typen fra Oslo
Brumle Måseegg
2008-05-02 21:37:50 UTC
Permalink
Post by typen fra hovedstaden
Post by Sigvald
Kan vi enes om å tilhøre to diametralt ulike filosofiske
utgangspunkt?
Det må nesten noen som har bedre peiling på filosofi enn meg svare på.
Filosofisk bygger jeg på både liberalisme (frihet for enkeltmennesket)
og konservatisme (vern om våre tradisjoner).
At kristne har en kulturarv de vil ta vare på er jo helt greit, bare
ikke prakk den på andre.
Ikke vær dum. Vår kristne kulturarv handler ikke om gruppen "kristne",
men om nasjonen Norge. FrP fastslår i prinsipprogrammet at vi bør
ivareta vår kultur og våre tradisjoner.
Sigvald
Blan ikke FrPs program inn i dine tanketomme tåpelige innlegg.
Det du skriver har ikke noe med FrPs program å gjøre, dessuten er du ikke
med i noen tillittsverv i FrP i motstening til meg!
Hvorfor skal du stadig rakke ned på Sigvald. Selv blæra Chris har jo
faktisk funnet ut at han har noe i skallen, ja "suppegeniet" antyder
til og med at han skulle ha mer enn deg, noe Chris neppe er kompetent
til å uttale seg om da dere begge jo ligger såvidt langt over ham.

Men nå kommer han faktisk med utdrag av hva som beviselig står i
programmet, og det må du da kunne godta.
typen fra hovedstaden
2008-05-02 21:46:03 UTC
Permalink
Post by Brumle Måseegg
Post by typen fra hovedstaden
Post by Sigvald
Kan vi enes om å tilhøre to diametralt ulike filosofiske
utgangspunkt?
Det må nesten noen som har bedre peiling på filosofi enn meg svare
på. Filosofisk bygger jeg på både liberalisme (frihet for
enkeltmennesket) og konservatisme (vern om våre tradisjoner).
At kristne har en kulturarv de vil ta vare på er jo helt greit,
bare ikke prakk den på andre.
Ikke vær dum. Vår kristne kulturarv handler ikke om gruppen
"kristne", men om nasjonen Norge. FrP fastslår i prinsipprogrammet
at vi bør ivareta vår kultur og våre tradisjoner.
Sigvald
Blan ikke FrPs program inn i dine tanketomme tåpelige innlegg.
Det du skriver har ikke noe med FrPs program å gjøre, dessuten er du
ikke med i noen tillittsverv i FrP i motstening til meg!
Hvorfor skal du stadig rakke ned på Sigvald. Selv blæra Chris har jo
faktisk funnet ut at han har noe i skallen, ja "suppegeniet" antyder
til og med at han skulle ha mer enn deg, noe Chris neppe er kompetent
til å uttale seg om da dere begge jo ligger såvidt langt over ham.
Men nå kommer han faktisk med utdrag av hva som beviselig står i
programmet, og det må du da kunne godta.
Er du nå ute med propaganda mot FrP igjen. Hold deg til ditt eget parti
Høyre og prøv å si noe godt om eget parti, det vil du vinne mer på!
--
vh
typen fra Oslo
Brumle Måseegg
2008-05-02 22:26:55 UTC
Permalink
Post by typen fra hovedstaden
Post by Brumle Måseegg
Post by typen fra hovedstaden
Post by Sigvald
Kan vi enes om å tilhøre to diametralt ulike filosofiske
utgangspunkt?
Det må nesten noen som har bedre peiling på filosofi enn meg svare
på. Filosofisk bygger jeg på både liberalisme (frihet for
enkeltmennesket) og konservatisme (vern om våre tradisjoner).
At kristne har en kulturarv de vil ta vare på er jo helt greit,
bare ikke prakk den på andre.
Ikke vær dum. Vår kristne kulturarv handler ikke om gruppen
"kristne", men om nasjonen Norge. FrP fastslår i prinsipprogrammet
at vi bør ivareta vår kultur og våre tradisjoner.
Sigvald
Blan ikke FrPs program inn i dine tanketomme tåpelige innlegg.
Det du skriver har ikke noe med FrPs program å gjøre, dessuten er du
ikke med i noen tillittsverv i FrP i motstening til meg!
Hvorfor skal du stadig rakke ned på Sigvald. Selv blæra Chris har jo
faktisk funnet ut at han har noe i skallen, ja "suppegeniet" antyder
til og med at han skulle ha mer enn deg, noe Chris neppe er kompetent
til å uttale seg om da dere begge jo ligger såvidt langt over ham.
Men nå kommer han faktisk med utdrag av hva som beviselig står i
programmet, og det må du da kunne godta.
Er du nå ute med propaganda mot FrP igjen. Hold deg til ditt eget parti
Høyre og prøv å si noe godt om eget parti, det vil du vinne mer på!
Det er ikke ment som propaganda mot FrP, men bare et desperat forsøk
på å få deg til å behandle Sigvald som et medmenneske.
Øyvind Bjugan
2008-05-02 21:22:29 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Post by Øyvind Bjugan
At kristne har en kulturarv de vil ta vare på er jo helt greit, bare ikke
prakk den på andre.
Ikke vær dum. Vår kristne kulturarv handler ikke om gruppen "kristne",
men om nasjonen Norge. FrP fastslår i prinsipprogrammet at vi bør
ivareta vår kultur og våre tradisjoner.
Hva FrP sier betyr like mye for meg som hva presten sier......altså fint
lite.

Øyvind
typen fra hovedstaden
2008-05-02 21:46:46 UTC
Permalink
Post by Øyvind Bjugan
Post by Sigvald
Post by Øyvind Bjugan
At kristne har en kulturarv de vil ta vare på er jo helt greit,
bare ikke prakk den på andre.
Ikke vær dum. Vår kristne kulturarv handler ikke om gruppen
"kristne", men om nasjonen Norge. FrP fastslår i prinsipprogrammet at vi
bør
ivareta vår kultur og våre tradisjoner.
Hva FrP sier betyr like mye for meg som hva presten sier......altså
fint lite.
Øyvind
Bra, endelig er ærlig sjel her!!
--
vh
typen fra Oslo
Chrisjoy
2008-05-02 21:56:03 UTC
Permalink
Post by typen fra hovedstaden
Post by Øyvind Bjugan
Post by Sigvald
Post by Øyvind Bjugan
At kristne har en kulturarv de vil ta vare på er jo helt greit,
bare ikke prakk den på andre.
Ikke vær dum. Vår kristne kulturarv handler ikke om gruppen
"kristne", men om nasjonen Norge. FrP fastslår i prinsipprogrammet at vi
bør
ivareta vår kultur og våre tradisjoner.
Hva FrP sier betyr like mye for meg som hva presten sier......altså
fint lite.
Øyvind
Bra, endelig er ærlig sjel her!!
Konkluderer du med at en er uærlig om en sier FrP betyr mye for en?
C Lund
2008-05-03 09:10:20 UTC
Permalink
In article
Post by Sigvald
Kan vi enes om å tilhøre to diametralt ulike filosofiske
utgangspunkt?
Det må nesten noen som har bedre peiling på filosofi enn meg svare på.
Filosofisk bygger jeg på både liberalisme (frihet for enkeltmennesket)
og konservatisme (vern om våre tradisjoner).
Og du har misforstått begge deler. ;å
Post by Sigvald
At kristne har en kulturarv de vil ta vare på er jo helt greit, bare ikke
prakk den på andre.
Ikke vær dum. Vår kristne kulturarv handler ikke om gruppen "kristne",
men om nasjonen Norge.
Hvorfor forventer du da at vi som ikke er kristne skal ha det der
torturredskapet deres på gravene våre? Hva hvis hun hadde vært jøde?
Ville det vært greit med noe annet enn et kors da?
Post by Sigvald
FrP fastslår i prinsipprogrammet at vi bør
ivareta vår kultur og våre tradisjoner.
Ved å sette kors på alle gravene uansett om den som ligger under er
kristne eller ikke?

Det er slikt som dette som gir meg lyst til å ha en umerket grav.
Post by Sigvald
Sigvald
--
C Lund, folk.uio.no/clund/
C Lund
2008-05-03 09:07:26 UTC
Permalink
In article
Post by Sigvald
Det har overhodet ikke vært min mening å krenke Eges minne. Jeg har
bare prøvd å nyansere bildet litt.
Ved å tråkke på de døde?

Men når du skriver eulogier for brutale diktatorer (feks pinochet), da
er det bare lovord å se.
--
C Lund, folk.uio.no/clund/
typen fra hovedstaden
2008-05-03 10:21:46 UTC
Permalink
Post by C Lund
In article
Post by Sigvald
Det har overhodet ikke vært min mening å krenke Eges minne. Jeg har
bare prøvd å nyansere bildet litt.
Ved å tråkke på de døde?
Men når du skriver eulogier for brutale diktatorer (feks pinochet), da
er det bare lovord å se.
Pinochet var en grusomm diktator og en fiende av menneskeheten og
massemorder!!!

Alle diktaturer hva enten de er høyre-diktaturer eller venstre-diktaturer er
grusomme morderiske systemer vi må motarbeide!!

Dessuten Sigvald uttaler seg aldri på vegne av FrP eller vet hva som står i
FrPs program!!!
--
vh
typen fra Oslo
C Lund
2008-05-03 09:06:34 UTC
Permalink
In article
Post by Sigvald
På det private plan har hun dog aldri fremstått som noe godt forbilde.
Tror du *du* er noe godt forbilde da? Det at hun ikke passer inn i din
snevre oppfatning av hva som er bra er egentlig bare positivt.
Post by Sigvald
Av Stavanger Aftenblads seneste artikler om henne fremgår det at hun
har vært en utpreget serie-monogamist med to korte ekteskap og en
rekke forhold/samboerskap bak seg. I dødsannonsen fremgår det også at
hun etterlater seg samboer
Ja, hun var visst et menneske.
Post by Sigvald
(ikke ektemann).
Hva så?
Post by Sigvald
Dessuten brukes en
vandringsmann i stedet for det tradisjonelle korset i dødsannonsen.
Hva så?
Post by Sigvald

mange måter fremstår hun således som et godt bilde på ateistenes
ugudelige egosentrisme og materialisme.
Maka, sigvald. At du klarer å se deg i speilet hver dag...
Post by Sigvald
Wikipedia opplyser at hun ble født Julie Dzuli - uten å opplyse hvor
sistnevnte navn kommer fra. Særlig norsk virker det dog ikke å være.
Er "sigvald" så veldig norsk da?

Du klarer alltid å synke noen hakk lengre ned enn jeg trodde man kunne
gå.
Post by Sigvald
Sigvald
--
C Lund, folk.uio.no/clund/
typen fra hovedstaden
2008-05-03 10:42:13 UTC
Permalink
Post by C Lund
In article
Post by Sigvald
På det private plan har hun dog aldri fremstått som noe godt forbilde.
Tror du *du* er noe godt forbilde da? Det at hun ikke passer inn i din
snevre oppfatning av hva som er bra er egentlig bare positivt.
Post by Sigvald
Av Stavanger Aftenblads seneste artikler om henne fremgår det at hun
har vært en utpreget serie-monogamist med to korte ekteskap og en
rekke forhold/samboerskap bak seg. I dødsannonsen fremgår det også at
hun etterlater seg samboer
Ja, hun var visst et menneske.
Post by Sigvald
(ikke ektemann).
Hva så?
Post by Sigvald
Dessuten brukes en
vandringsmann i stedet for det tradisjonelle korset i dødsannonsen.
Hva så?
Post by Sigvald

mange måter fremstår hun således som et godt bilde på ateistenes
ugudelige egosentrisme og materialisme.
Maka, sigvald. At du klarer å se deg i speilet hver dag...
Post by Sigvald
Wikipedia opplyser at hun ble født Julie Dzuli - uten å opplyse hvor
sistnevnte navn kommer fra. Særlig norsk virker det dog ikke å være.
Er "sigvald" så veldig norsk da?
Du klarer alltid å synke noen hakk lengre ned enn jeg trodde man kunne
gå.
Post by Sigvald
Sigvald
Sigvald synker her i som omtale av Julie Ege ned på et moralsk fordervelig
bunnivå! Det å omtale en avdød person negativt fordi hun har vært skilt er
grusom religiøs fanatisme som FrP aldri har stått for. I FrPs program står
det klart at partiet ikke mener noe om hvordan menneskene innretter livet
sitt og hvem de lever sammen med.

Det å omtale henne negativt fordi hun er skilt og så slenge på en opplysning
om at hun har et utenlandsk etternavn som antyder at hun ikke er norsk er
Sigvalds rasistiske måte å si først - hun er skilt flere ganger og har
derfor en forderverlig moral - dessuten er hun utenlandsk dvs. hun er
moralsk forkastelig og hun er ikke norsk. To for Sigvald negative
betegnelser som for han gjør at Julie Ege er diskvalifisert på alle måter i
Sigvalds øyne!

Med dette sier Sigvald uten å si det direkte om seg selv at han er en
moralsk terrorist som vil skyte alle som ikke følger hans bedehusmoral samt
at alle som ikke er hvite etniske norske som etter han syn da er er mye
mindre verdt dvs. rein rasisme!

Sigvald klarer her det kunststykke både å si at alle som er skilt eller
lever ugift sammen eller alle som ikke er hvite etniske nordmenn er
annenrangsborgere.
Med Sigvalds definisjoner er det knapt 20 % av det norske folk som
tilfredstiller kravene hans for å kunne bli aksepterte borgere og
medmennesker, vi andre er for Sigvald - Untermennschen.

Sorry Sigvald du kommer 60 år for sent. Du skulle vært født i 1920 og vært
voksen i 1940 da hadde du hatt mange, mange som hadde heiet på deg og du
hadde hatt god sjanse til å bli både å bli statssekretær og kansklje til og
med statsråd i regjeringen (Riksrådet) i perioden april 1940 til 8 mai 1945.

Synd for deg at du er født mange tiår for sent! Du står for moralsk og
politisk tankegods som hele verden for lengst har pælma på historiens
skaphaug!

Jeg lover alle her at dersom Sigvald = FrP så melder jeg meg ut på timen
etter å ha vært medlem av FrP siden 2000.

Ikke engang marxister i Norge klarer så nedrige angrep på FrP som det Sigval
klarer!!
--
vh
typen fra Oslo
C Lund
2008-05-04 15:07:06 UTC
Permalink
Post by typen fra hovedstaden
Jeg lover alle her at dersom Sigvald = FrP så melder jeg meg ut på timen
etter å ha vært medlem av FrP siden 2000.
Enten du liker det eller ikke, så er det slike som sigvald som stemmer
på FrP. Han er "grasrota" til partiet ditt. Han og grilldressfolka,
bygderasistene, damene på sinsentrikken, rånerne som kjører "stripa",
bedehusfolket som er livredde for muslimer, det er de som stemmer FrP.
Ja, og en og annen riking som ikke har lyst til å betale skatt. Hadde
det ikke vært for dem spørs det om FrP ville kommet over sperregrensa.
Post by typen fra hovedstaden
Ikke engang marxister i Norge klarer så nedrige angrep på FrP som det Sigval
klarer!!
Og alt han trenger å gjøre er å være ærlig med sine egne
oppfatninger.. ;)
--
C Lund, folk.uio.no/clund/
Sigvald
2008-05-04 17:03:45 UTC
Permalink
Post by typen fra hovedstaden
Sigvald synker her i som omtale av Julie Ege ned på et moralsk fordervelig
bunnivå! Det å omtale en avdød person negativt fordi hun har vært skilt er
grusom religiøs fanatisme som FrP aldri har stått for. I FrPs program står
det klart at partiet ikke mener noe om hvordan menneskene innretter livet
sitt og hvem de lever sammen med.
Det å omtale henne negativt fordi hun er skilt og så slenge på en
opplysning om at hun har et utenlandsk etternavn som antyder at hun
ikke er norsk er Sigvalds rasistiske måte å si først - hun er skilt flere
ganger og har derfor en forderverlig moral - dessuten er hun utenlandsk
dvs. hun er moralsk forkastelig og hun er ikke norsk.  To for Sigvald
negative betegnelser som for han gjør at Julie Ege er diskvalifisert på
alle måter i Sigvalds øyne!
Kverulanten fra hovedstaden fantaserer vilt om mine synspunkter og
motiver for å starte denne tråden. Vedkommende er kjent for å gå etter
mannen når han ikke er i nærheten av å kunne nå ballen. Jeg gidder
derfor ikke å kommentere sprøytet utover å fastslå at det han her
skriver er rent sprøyt.

Sigvald

Thomas Skogestad
2008-05-04 08:16:46 UTC
Permalink
* C Lund

| Er "Sigvald" så veldig norsk da?

«Fra norrønt /Sigvaldr/, av /sig/, "seier", og /-vald/, "hersker".» (Birger
Sigvartsen: Fornavn. Norsk navneleksikon.)

Du søkte på mannsnavnet: Sigvald

Det er 382 menn som har Sigvald som første fornavn.
Det er 213 menn som har Sigvald som eneste fornavn

http://www.ssb.no/navn/


Thomas Skogestad
--
No God for Anton Chigurh?
http://blogs.suntimes.com/scanners/2008/03/no_god_for_anton_chigurh.html
Is Anton Chigurh an atheist?
http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080325/LETTERS/243687871
Thomas Skogestad
2008-05-04 15:17:40 UTC
Permalink
* C Lund

| Er "sigvald" så veldig norsk da?

Enn "C", da. Hvor norsk er det?

Du søkte på mannsnavnet: C
Det er 3, 2, 1 eller 0 menn som har C som første fornavn.

Du søkte på kvinnenavnet: C
Det er 3, 2, 1 eller 0 kvinner som har C som første fornavn.

http://ssb.no/navn/
--
Thomas Skogestad
Loading...